[2023-08-16]

Firma TMETAL se rozhodla investovat do obnovitelných zdrojů energie a přijala strategický krok instalovat fotovoltaickou elektrárnu na střechy svých budov. Tato fotovoltaická elektrárna má kapacitu 262 kWp a je vybavena akumulačním systémem o kapacitě 242kWh. Hlavním cílem tohoto projektu je využití sluneční energie pro vlastní spotřebu provozu firmy a optimalizace dodávky elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

 

Instalace fotovoltaické elektrárny představuje klíčový krok směrem k udržitelnosti a snižování závislosti na tradičních, neobnovitelných zdrojích energie. Využívání sluneční energie je ekologicky šetrné a přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů a celkového ekologického otisku firmy.

 

Díky akumulačnímu systému bude firma schopna efektivně využívat vyprodukovanou energii i ve chvílích, kdy sluneční záření není dostatečné. Tím se zvyšuje soběstačnost a nezávislost na tradičních dodavatelích elektřiny, což může vést k významným úsporám v dlouhodobém horizontu.

 

Firma se rozhodla využít dostupných dotací pro podporu obnovitelných zdrojů energie při realizaci tohoto projektu a snížit tak náklady spojené s investicí do fotovoltaické elektrárny.

 

Firma TMETAL investicí do fotovoltaiky projevila svou angažovanost v oblasti obnovitelných zdrojů energie a snahy o snižování svého ekologického otisku. Tento krok také přispívá k dlouhodobé udržitelnosti její podnikatelské činnosti a posiluje její pozici jako společensky odpovědného podniku.

 


Projekt
„Fotovoltaický systém s akumulací objektů společnosti TMETAL“,
registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001086
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

 

Fotogalerie