Firma TMETAL úspěšně dokončila dodávky ocelových konstrukcí pro výstavbu železničního koridoru rychlotratí určených k obchvatu města Sydney, Austrálie. Zde jsme v roce 2014 dodali celkem ca 800 t ocelových konstrukcí. Dodávka zahrnovala kompletní engineering – statiku, projektovou, výrobní a montážní dokumentaci, včetně engineeringu pro protihluková opatření vnějších plášťů, kontrolní předmontáž před odesláním na povrchovou ochranu žárovým zinkováním a kompletní zámořské balení do kontejnerů a proclení.

Datum: Listopad 2014
Země určení: Austrálie

Říkají o nás

“ S konstrukčním řešením a dodávkami technologických a podpůrných ocelových konstrukcí firmou TMETAL pro jednotky výroby vodíku jsme byli velmi spokojeni a těšíme se na další spolupráci. “

Petr Pazdera, ZVU Engineering a.s., Hradec Králové


Žluté stroje z naší dílny

Více

Předmontáž konstrukce na zachycování CO2

Více