Vyrobili jsme další stroje na recyklaci odpadu, tentokrát pro separaci kovových a plastových částí elektrikářských kabelů. Naše dodávka o hmotnosti 51 tun obsahovala bubny, stroje, výsypky i nosnou ocelovou konstrukci.

Datum: Červenec 2017
Kategorie: Technologie, stroje a zařízení

Říkají o nás

“ S konstrukčním řešením a dodávkami technologických a podpůrných ocelových konstrukcí firmou TMETAL pro jednotky výroby vodíku jsme byli velmi spokojeni a těšíme se na další spolupráci. “

Petr Pazdera, ZVU Engineering a.s., Hradec Králové


Nosná konstrukce pro výrobu fólií

Více

Další třídicí stroj z TMETALu

Více