[2017-12-01]

TMETAL se zúčastnil letošního 20.ročníku Exportní ceny DHL UNICREDIT pod záštitou Czech Trade.  S meziročním nárůstem exportu ve výši 9,4% (2015 vs. 2016) a 93% podílem exportu na celkovém obratu roku 2016 se TMETAL umístil na 29.místě z 81 firem v kategorii střední podnik.

Do letošního jubilejního ročníku se přihlásilo celkem 171 českých firem, pro které je vývoz výrazným zdrojem příjmů. Přihlásit se mohou vývozci, kteří splňují podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži.

Soutěž Exportní cena DHL UniCredit založila v roce 1997 logistická společnost DHL Express CZ s cílem motivovat vývozce dobývat zahraniční trhy a získávat nová odbytiště pro své produkty.

Fotogalerie