[2020-03-31]

Vážení obchodní partneři,

 

Rádi bychom Vás informovali o situaci u nás ve firmě a jak naše společnost reaguje na aktuální vývoj v České republice v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Jako hlavní prioritu vidíme zdraví našich zaměstnanců a obchodních partnerů. K dnešnímu dni naše firma funguje s maximálním nasazením, výrobní provoz probíhá až na drobné výjimky bez omezení a naší snahou je, aby to tak bylo i nadále, abychom mohli vyhovět požadavkům a dodacím lhůtám našich zákazníků.

 

Proto také pečlivě dbáme na opatření k ochraně zdraví svých zaměstnanců, které se snažíme podpořit přípravky na posílení imunity, zvýšili jsme hygienu a samozřejmě eliminovali kontakty. V současnosti fungujeme na těchto principech:

 

  • V TMETALu jsou zakázány obchodní návštěvy externích firem, vše se vyřizuje telefonicky, emailem nebo prostřednictvím telekonferencí. Současně výjezd na jiné firmy je omezen pouze na nejnutnější případy, tedy neodkladné přejímky a expedice. Přitom je udržována vzdálenost osob minimálně 2 metry.
  • THP zaměstnanci, kterým to pracovní náplň umožňuje, pracují z domova, ostatní jsou co nejvíce odděleni prostorově i časově. Jednotlivé směny výroby se nepotkávají a je nechán prostor na dezinfekci prostor.
  • Další doporučená pravidla byla zavedena interně ve firmě tak, aby byl omezen kontakt většího počtu osob. Všichni zaměstnanci nosí ochranné roušky nebo jiné zakrytí obličeje. Maximálně dbáme na dezinfekci a další hygienická opatření.

 

V současnosti u nás až na drobné výjimky probíhají dodávky bez omezení. Považujeme však za nutné informovat a upozornit naše obchodní partnery, že celková situace vyvolaná pandemií COVID-19 představuje vyšší moc. Případné nežádoucí výpadky, ovlivňující naši schopnost plnit stávající a budoucí smluvní závazky, jsou zcela mimo kontrolu naší společnosti.

 

Proto i touto cestou žádáme naše zákazníky a dodavatele, aby nás v případě nastalých změn neprodleně informovali, pokud by takové změny mohly ohrozit schopnost dodávat nebo odebírat objednané zboží. Věříme, že vzájemnou spoluprací a respektem tuto nelehkou společenskou a ekonomickou situaci zvládneme!

 

Přejeme vám pevné zdraví!

 

Ing. Aleš Pavlín,

Jednatel TMETAL s.r.o.