TMETAL získal zakázku do Norska na výrobu ocelové konstrukce do zařízení pro zachycování a ukládání CO2 z cementárny Norcem v Breviku. Naše firma se podílí dodávkami ocelových konstrukcí pro kompresorový systém (zábradlí, schodiště, žebříky, pochozí lávky). Dodáváme ca 160 tun ocelových konstrukcí včetně designu a statiky.

 

Tento jedinečný projekt na stavbu zařízení pro zachycování, zkapalnění a dočasné uskladnění CO2 v cementárně v Breviku bude prvním velkoplošným zařízením svého druhu na světě, podporovaný norskou vládou. Ročně má zachytit přibližně 400 000 metrických tun CO2 a snížit tak emise z cementu vyrobeného v Breviku o 50%. Bude oddělovat CO2 pomocí rozpouštědla a odvádět ho do podzemních skladů, kde bude dočasně skladován a následně přepraven lodí k trvalého uskladnění pod mořským dnem na západním pobřeží Norska. Cementárna v Breviku bude také jako první používat speciální technologii pro rekuperaci tepla vycházejícího z kompresorového systému a jeho využití jako páry k pokrytí přibližně jedné třetiny celkové poptávky po teple ze závodu. V důsledku toho vyžaduje systémové řešení výrazně méně energie ve srovnání s konvenčními technologiemi zachycování uhlíku.

 

Cílem je zahájit separaci CO2 z procesu výroby cementu v Breviku do roku 2024. Vzhledem k tomu, že cementárny jsou jedním z největších emitentů CO2, zachycování CO2 v cementárnách je považováno za zásadní krok k dosažení klimatických cílů.

Datum: Červenec 2022
Kategorie: Investiční výstavba
Země určení: Norsko

Říkají o nás

“ S Vaší dodávkou multifunkční konstrukce pro montáž strojů MULTINIP s bočními sklady, jsme velmi spokojeni. Řešení splnilo naše náročná očekávání. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. “

Adolf Dolák, Windmöller & Hölscher Prostějov k.s.


Ocelové konstrukce z TMETALu pro stavbu Lyon-Turínského tunelu

Více

Předmontáž ocelové konstrukce

Více